ZINTUIGEN > lees meer...……...

Tast, leven, beweging, evenwicht, reuk, smaak, kleur, temperatuur, toon, taal, denken, zijn.

Een mens krijgt dit 12 tal zintuigen om te wonen in de wereld, weefster van zijn leven.

Françoise Martens © 2020