Alle envelopjes, gebaksdozen en oude behangboeken tekende ik helemaal vol.

Ik was de oogappel van al mijn tekenjuffen en zij beloonden mij kwistig met negens en tienen, dus de Academie voor Beeldende Kunsten was de enige juiste keuze. Lees meer...…..

Met de diploma’s ‘Mode en Illustratie’ en ‘Autonoom Beeldende Kunst’, plus mijn lesbevoegdheid, trok ik het uitdagende onderwijsveld in.
Ik gaf er les aan schooljeugd, amateurs en aankomend kunstenaars.
Het is boeiend mensen te begeleiden in hun ontwikkeling van zijn beeldende kwaliteiten, waarbij het ervaren van het plezier daarin, altijd voorop blijft staan.

Françoise Martens © 2020